Day: May 9, 2018

ร้อยไหม

ร้อยไหมยกกระชับ (PDO)

ร้อยไหมยกกระชับ คือการยกกระชับผิวและฟื้นฟูผิวโดยการ ร้อยไหมละลายชนิด PDO ( Polydioxanone ) เทคนิคเกาหลีแท้ ซึ่งเป็นไหมละลายที่มีความปลอดภัยสูง ไหมละลายชนิดนี้แต่เดิมใช้ในการเย็บเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หรือเส้นเลือดในร่างกายจากนั้นร่างกายจะค่อยๆกำจัดออกจากร่างกายภายใน 6 เดือน ซึ่งบริเวณที่ร้อยไหมจะเกิดการกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ที่สร้างเส้นใยคอลลาเจน ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนมาพันรอบแนวเส้นไหมซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตึงรั้งผิวผิวจึงเต่งตึง กระชับ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึ่มได้ดีอีกด้วย จึงทำให้เลือดสามารถไหลเวียนไปยังบริเวณดังกล่าวได้ดี การใช้ไหมละลายจึงเป็นการฟื้นฟูสภาพผิวพร้อมยกกระชับด้วย ร้อยไหมเพื่ออะไร การร้อยไหม ช่วยในเรื่องการยกกระชับ การปรับรูปผิวและฟื้นฟูสภาพผิวบริเวณที่ทำ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ไม่อยากเจ็บ ไม่ต้องการผ่าตัด และไม่เสียเวลาในการพักฟื้นจากศัลยกรรม ร้อยไหมให้ผลลัพธ์อย่างไร หลังการร้อยไหมคนไข้จะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีและจะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นภายใน 1-2 เดือน แต่จะเห็นผลชัดเจนที่สุดเมื่อถึง 6 เดือนและอาจอยู่ได้นาน 1-3 ปี ขึ้นกับการดูแลรักษาของคนไข้ผู้ได้รับการร้อยไหม เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดูแลเอาใจใส่เรื่องการทานอาหาร ดื่มน้ำให้เพียงพอ การงดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดืมแอลกอฮอล์ และที่สำคัญที่สุดคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ร้อยไหมมีผลข้างเคียงอย่างไร ผลข้างเคียงจากการร้อยไหมยกกระชับ ไม่รุนแรงนัก อาจมีแผลเล็กๆ หรือเลือดออกบ้างเพียงเล็กน้อยระหว่างทำการร้อยไหมแต่จะหยุดไปเองจากแผลที่ทำการร้อยไหมมีขนาดเล็กมาก นอกจากนี้อาจเกิดรอยซ้ำบ้างในบางรายขึ้นอยู่กับคนไข้ที่มีเส้นเลือดฝอยเยอะในบริเวณที่ทำการร้อยไหม ผิวจะแดงประมาณ 1-2 วัน และอาจบวมเล็กน้อยประมาณ 1 …