Day: July 2, 2021

kardinalstickvip

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายอย่างไร

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเคยได้ยินหรือเคยรู้จักกันมาอยู่แล้ว บุหรี่ไฟฟ้าเป็นบุหรี่ที่ได้ทำการเลียนแบบบุหรี่ปกติแต่บุหรี่ไฟฟ้านั้นตัดการเผาไหม้ที่เกิดกับบุหรี่ปกติได้ โดยใส่สารที่ทำให้เกิดควันหรือไอลงในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแทนเพื่อให้เจอกับความร้อน น้ำยาจะระเหยเพื่อให้เกิดไอแบบบุหรี่ธรรมดานั่นเอง ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้อันตรายน้อยไปกว่าบุหรี่ปกติเท่าไรนัก kardinalstickvip โดยควันของบุหรี่ไฟฟ้าถึงจะไม่มีการเผาไหม้ แต่ก็เต็มไปด้วยโลหะหนัก นิโคติน และสารต่างๆที่ส่งผลต่อร่างกายผู้ได้กลิ่นได้ อีกทั้งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ กับร่างกายผู้สูบได้ทั้งสามารถเกิดโรคหัวใจ ควันที่ส่งผลต่อการทำงานของปอด และเสี่ยงเป็นมะเร็งต่างๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งนิโคตินหากรับให้ปริมาณมากก็จะทำให้เพิ่มความดันโลหิต ทำให้หัวใจเต้นเร็ว และยังเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และมะเร็งด้วยเช่นเดียวกัน และบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังสร้างความอันตรายให้กับผู้คนรอบข้างได้อีกด้วยเช่นกัน